แจ้งโอนเงิน

ฟอร์มแจ้งโอนเงิน


  ชื่อบัญชีธนาคารที่โอนเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภทบัญชี
  ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 661-0-17818-6  This form uses Akismet to reduce spam. Learn how your data is processed.

  รายการธนาคาร Shortcocde :

  ธนาคาร ชื่อบัญชี
  กรุงไทย
  กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  อัตราค่าลงทะเบียน

  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

  ผู้เข้าร่วมการนำเสนอการเสนอภาคบรรยายการนำเสนอภาคโปสเตอร์เข้าร่วมการประชุมวิชากา
  อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2,5002,000400
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี1,0005000
  บุคคลทั่วไป400
  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

  หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน ภายใน 20 มีนาคม 2566 (Early Bird) เท่านั้น

  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

  ผู้เข้าร่วมการนำเสนอการเสนอภาคบรรยายเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
  อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา3,000400
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี2,5000
  บุคคลทั่วไป400
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

  หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน ภายใน 20 มีนาคม 2566 (Early Bird) เท่านั้น