กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุมของคุณ
เข้าสู่ระบบ
ลืมพาสเวิร์ด ยกเลิก
captcha
จดจำฉัน

หมายเหตุ

ผู้นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 จะใช้ระบบการส่งระบบเดียวกันแต่แตกต่างกันที่แบบฟอร์ม template และค่าใช้จ่าย

ผู้นำเสนอเมื่อลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐาน มายังระบบการแจ้งโอนเงิน