แสดงรายชื่อผู้ร่วมการประชุม

แสดงรายชื่อผู้ร่วมการประชุม

Displaying 0 - 11 of 11
ลำดับที่รหัสชื่อผู้ลงทะเบียนสังกัดประเภทรายการประเภทการลงทะเบียน
1
755
อาจารย์ สิริอร ไตรทรัพย์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2
752
ดร.ธัญวรัตน์ คงนุ่น
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3
734
นายธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4
730
นางสาวปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5
722
นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล
สพป.นม.เขต 4
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6
719
นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7
591
ผศ.วริศรา เหล่าบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8
444
อาจารย์มาลีรัตน์ สาผิว
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9
250
จูเน่
bnk46
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
10
231
เญอปราง อารีย์กุล
mahido univ
บุคคลทั่วไป
11
216
สิทธิพงศ์
พระนคร
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Displaying 0 - 11 of 11

โดยสามารถแจ้งการโอนเงินที่นี่

ราคา การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการราคา
อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
400 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี0
บุคคลทั่วไป400 บาท
อัตราค่าลงทะเบียน