แสดงรายชื่อผู้ร่วมการประชุม

แสดงรายชื่อผู้ร่วมการประชุม

Displaying 0 - 4 of 4
ลำดับที่รหัสชื่อผู้ลงทะเบียนสังกัดประเภทรายการประเภทการลงทะเบียน
1
444
อาจารย์มาลีรัตน์ สาผิว
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2
250
จูเน่
bnk46
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3
231
เญอปราง อารีย์กุล
mahido univ
บุคคลทั่วไป
4
216
สิทธิพงศ์
พระนคร
อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Displaying 0 - 4 of 4

โดยสามารถแจ้งการโอนเงินที่นี่

ราคา การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการราคา
อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
400 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี0
บุคคลทั่วไป400 บาท
อัตราค่าลงทะเบียน